Egzaminy specjalistyczne z angielskiego, które warto zdać

blog2

Dlaczego tysiące Polaków każdego roku poświęcają czas i pieniądze, aby zdać egzamin językowy? Czy robią to dla osiągania celów prywatnych lub zawodowych, czy dla sukcesu swojego lub swojej firmy? A może po prostu robią to, co wielu innych wokół?

Badania dotyczące motywacji Polaków do nauki języków obcych wskazują głownie na dwa pragmatyczne powody: Polacy uczą się angielskiego pod kątem studiowania za granicą oraz ze względu na wymogi rynku pracy.  Potwierdzeniem tego jest duże zainteresowanie egzaminami z języka angielskiego ogólnego wśród młodzieży i studentów oraz rosnąca popularność specjalistycznych egzaminów językowych wśród dorosłych, aktywnych zawodowo osób (źródło: Cambridge English Language Assessment).

Najczęściej wybierane egzaminy

Młodzi Polacy zazwyczaj wybierają egzaminy potwierdzające ogólną znajomość języka angielskiego: Cambridge English FCE, CAE oraz CPE (w skali Rady Europy oznaczające odpowiednio poziomy: B2, C1, C2). Zdanie takich egzaminów, a w szczególności tych zaawansowanych (C1 i C2), umożliwia studiowanie na wielu zagranicznych uczelniach.

Jakie egzaminy ceni biznes?

Natomiast Polacy aktywni zawodowo – w szczególności profesjonaliści i menadżerowie – zazwyczaj wybierają egzaminy specjalistyczne: BEC Vantage i BEC Higher, Cambridge English Financial i Cambridge English Legal, LCCI (Pearson) oraz TOEIC (ETS). Egzaminy te zostały przygotowane specjalnie dla pracowników oraz pracodawców. Oceniają one poziomy kompetencji językowych w środowisku pracy.

W rozwijaniu kariery w międzynarodowych finansach i rachunkowości przydatne może okazać się zdobycie kompetencji przygotowujących do zdania egzaminu Cambridge English Financial. Podczas gdy zdanie egzaminu Cambridge English Legal świadczy o nabyciu kwalifikacji językowych w dziedzinie prawa. Jakkolwiek sam certyfikat nie decyduje o przyjęciu do pracy czy awansie, to z pewnością dobrze świadczy o aktywności, ambicji czy motywacji zarówno kandydata, jak i pracownika.

Zdawalność egzaminów

Jeśli chodzi o zdawalność egzaminów, to Polacy nie mają się czego wstydzić. Znajdujemy się w dziesiątce państw najlepiej zdających egzaminy z języka angielskiego. Zdecydowanie najlepiej radzimy sobie z gramatyką (źródło: Cambridge English Language Assessment).

Jak przygotować się do egzaminu specjalistycznego?

Jeżeli już podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do egzaminu specjalistycznego z języka angielskiego, najlepszą decyzją wydaje się być podjęcie współpracy z profesjonalną firmą szkoleniową lub trenerem specjalizującym się w języku angielskim biznesowym i specjalistycznym. Tradycyjne przygotowanie do egzaminów ogólnych z angielskiego, znane nam ze szkół językowych, różni się w sposób zasadniczy od profesjonalnego kursu języka biznesowego, który lepiej przygotuje nas do zdania wybranego egzaminu.

Dobry trener języka biznesowego pomoże nam:

  • ustalić posiadane już kompetencje językowe,
  • określić cele cząstkowe uwzględniając nasze możliwości czasowe, techniczne i finansowe,
  • przygotuje dla nas spersonalizowany program nauczania uwzględniający nasze priorytety i możliwości oraz
  • na bieżąco będzie monitorował i raportował postępy.

Wybór profesjonalnego trenera do nauki angielskiego nie musi oznaczać wyższych kosztów, ponieważ dzięki indywidualnemu podejściu metodycznemu, kursant może szybciej i efektywniej osiągnąć swoje cele.

Autor: Mariusz Gomuła, Business English Trainer