Mariusz Gomuła

Mariusz Gomuła

Mariusz Gomuła

Właściciel firmy szkoleniowej Fountain of Knowledge – Nauka Języków Obcych. W ramach działalności firmy zajmuje się organizacją i prowadzeniem szkoleń dla klientów indywidualnych, instytucjonalnych oraz korporacji w zakresie biznesowego i specjalistycznego języka angielskiego.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Neofilologii (Master of Arts in English Philology), oraz Ośrodka Studiów Amerykańskich (Master of Arts in American Studies). Obecnie studia MBA (Master of Business Administration). Obok gruntowej wiedzy z metodyki nauczania języka angielskiego posiada szeroką wiedzę z zakresu kultury i literatury krajów anglosaskich ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych Ameryki.

W ramach działalności gospodarczej i konsultingowej odpowiedzialny jest za rozwój i wizerunek firmy, opracowanie i wdrożenie programów szkoleniowych, rekrutację lektorów i trenerów oraz korektę tłumaczeń specjalistycznych. Współpracował z wieloma polskimi i międzynarodowymi firmami, np. Janssen-Cilag (Johnson&Johnson), GlaxoSmithKline, Sandoz, Accenture, Cushman & Wakefield, Unigraf, MSL (Ciszewski Financial Communications). Współpraca ta obejmowała: audyty językowe, kursy i szkolenia oraz tłumaczenia specjalistyczne.