Metodyka

Jak uczymy?

Angielski w Fountain of Knowledge

Ustalenie kompetencji komunikacyjnych

Audyt składa się z części ustnej i pisemnej. Podstawowymi zadaniami audytu językowego są:

 • dokonanie szczegółowej i obiektywnej oceny umiejętności pracowników Państwa firmy,
 • weryfikacja efektywności prowadzonych w Państwa firmie kursów i szkoleń językowych.
Formułowanie celu za pomocą metody SMART

Twój cel będzie:

 • skonkretyzowany
 • mierzalny
 • akceptowalny
 • realny
 • terminowy
 Analiza możliwości:

 • czasowych
 • technicznych
 • finansowych
Projektowanie kursu (połączenie celu z możliwościami)

 1. Wykorzystanie potencjału i doświadczenia studenta.
 2. Stymulacja rozwoju osobistego.
 3. Integracja studenta ze współczesnymi użytkownikami języka i ich kulturą.
Wyniki  audytu  przeprowadzonego przez Fountain of Knowledge dostarczane są w postaci raportu, który zawiera informacje na temat umiejętności z zakresu języków obcych poszczególnych uczestników szkolenia. Umiejętności są opisane zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Zapraszamy serdecznie na nasze zajęcia.

Nasze podejście do nauczania

Wyzwolenie ucznia spod jarzma stosowanej metody.

FOUNTAIN OF KNOWLEDGE to firma szkoleniowa, która powstała z myślą o kształceniu świadomych użytkowników języka angielskiego. Nasi słuchacze to ambitni i wymagający ludzie, którzy nie zadawalają się półśrodkami. To właśnie w trosce o takich uczniów pragniemy przedstawić naszą filozofię nauki języka.

Analiza wyników osiąganych przez studentów uczących się języka angielskiego na różnych poziomach doprowadziła nas do następujących wniosków:
– Nauczanie języka angielskiego oparte na rozwijaniu tylko umiejętności językowych jest w dłuższej perspektywie mało skuteczne.
– Natomiast, nauczanie języka angielskiego oparte na stymulowaniu możliwości intelektualnych uczniów jest źródłem motywacji długoterminowej, która jest gwarantem zdobycia kompetencji językowej.

Dla uczniów korzystających np. z metody Callana, czy nawet metody komunikatywnej, nauka języka angielskiego, jakkolwiek skuteczna na początku, z czasem staje się coraz mniej efektywna. Dlaczego? Mechaniczny proces uczenia się może powodować odwrotne od zamierzonych rezultaty. Sytuacja ta wynika z demotywującego charakteru nauki ukierunkowanej na zdobywanie tylko umiejętności językowych – tak zwanych „skills”. Wraz ze zdobywaniem jedynie umiejętności językowych, pojawić się może sztuczne ograniczenie w poznawaniu języka, co u wielu uczniów jest przyczyną utraty motywacji, czyli podstawowego elementu w budowaniu kompetencji językowej.

Skuteczność i siła nauczania nie polegają na dążeniu do redukcji rzeczywistości językowej do określonej metody nauczania lecz na ciągłym rozwijaniu, zmienianiu i dostosowywaniu sposobów nauczania do potrzeb ucznia. Efektywne uczenie nie zna klasycznych ścieżek, ale żyje i stale się zmienia. Nie można go skutecznie zrealizować za pomocą określonej metody lub formy. Skostniałe nauczanie przestaje być uczeniem!

FOUNTAIN OF KNOWLEDGE opracowało nową jakość kształcenia w zakresie nauczania języków obcych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczących się języka, stworzyliśmy inicjatywę, której uczestnikiem może stać się każdy z Państwa.

Inicjatywa ta opiera się na połączeniu praktycznej nauki języka ze stymulowaniem rozwoju intelektualnego ucznia. Dlatego też, w FOUNTAIN OF KNOWLEDGE słuchacze zdobywają umiejętności i narzędzia językowe wraz z poszerzaniem wiedzy o kulturze, literaturze czy historii. Naszym celem i zarazem podjętym wyzwaniem jest kształtowanie nie tylko nawyków językowych, lecz przede wszystkim doprowadzenie do integracji ucznia ze współczesnymi użytkownikami języka i ich kulturą.

Zapraszamy serdecznie na nasze zajęcia.