Szkolenia dla firm

Angielski w Fountain of Knowledge

Kursy oraz szkolenia językowe oferowane przez naszą firmę zostały opracowane w oparciu o Model Berlo. Oprócz umiejętności językowych kształtowanych za pomocą różnych metod, np. komunikacyjnej i kognitywnej, uczestnicy szkoleń pracują nad poszczególnymi elementami efektywnej komunikacji, tzn.:

 • sprawnością komunikowania,
 • postawą (motywacją),
 • wiedzą,
 • systemem społecznym (różnicami w nadawaniu i odbieraniu komunikatorów),
 • systemem kulturowym (różnicami w nadawaniu i odbieraniu komunikatorów). 

 

General English już od 120 PLN

Szkolenia dla firm, instytucji publicznych oraz osób indywidualnych Poziom zaawansowania

 • podstawowy A1-A2, B1
 • średniozaawansowany B1, B2
 • zaawansowany C1, C2

Zdobycie umiejętności i narzędzi językowych oraz poszerzanie wiedzy o kulturze, literaturze i historii krajów anglosaskich. Przygotowanie do zdania egzaminów FCE, CAE, CPE (Cambridge English B2, C1, C2) – egzaminy sprawdzające kwalifikacji z języka angielskiego ogólnego.
Zajęcia praktyczne indywidualne i grupowe w tym:

 • doskonalenie wszystkich umiejętności językowych
 • praktyczne wykorzystywanie języka w sytuacjach z życia codziennego
 • zajęcia dyskusyjne z różnych obszarów wiedzy
 • program „Czytamy w oryginale”
 • ćwiczenie prawidłowej wymowy.

Ukończenie kursu z powodzeniem gwarantuje:

 • doskonałe opanowanie wszystkich umiejętności językowych (czytania, pisania, rozumienia ze słuchu, ze szczególnym naciskiem na mówienie);
 • nabycie umiejętności praktycznego wykorzystywania języka w sytuacjach z życia codziennego;
 • poszerzenie wiedzy o historii, kulturze i społeczeństwach krajów anglosaskich;
 • nabycie umiejętności skutecznego wykorzystywania struktur gramatycznych  w mówieniu i pisaniu.

Business English już od 130 PLN

Szkolenia dla firm, instytucji publicznych oraz osób indywidualnych Poziomy zaawansowania

 • podstawowy A2/B1
 • średniozaawansowany B2
 • zaawansowany C1, C2

Zdobycie umiejętności i narzędzi językowych oraz poszerzanie wiedzy z następujących obszarów:

 1. Firma i stanowisko w pracy
 2. Prezentacje/wystąpienia publiczne
 3. Spotkania biznesowe (formalne i nieformalne)
 4. Negocjacje
 5. Korespondencja elektroniczna (e-mails, letters, memos, reports)
 6. Rozmowy telefoniczne/telekonferencje/wideokonferencje
 7. Amerykańska i europejska kultura biznesowa w ujęciu porównawczym

Przygotowanie do zdania egzaminów BEC (Business English Certificates) – specjalistyczne egzaminy, które sprawdzają znajomość języka angielskiego z zakresu biznesu. Poziomy (B1, B2, C1).

Zajęcia praktyczne indywidualne i grupowe

 • Angielski dla biznesu
 • Treningi biznesowe (Building Business SKILLs)
 • Prawidłowa wymowa
 • Konwersacje biznesowe
 • Korespondencja biznesowa
 • Spotkania tematyczne

Ukończenie kursu z powodzeniem gwarantuje nabycie umiejętności:

 • przeprowadzania całego procesu negocjacji, prezentacji, spotkań biznesowych;
 • budowania jasnych i czytelnych komunikatów w języku angielskim;
 • dostosowywania sposobów komunikacji do danej sytuacji;
 • kształtowania atmosfery sprzyjającej skutecznej komunikacji;
 • umiejętnego zarządzania komunikacją    i informacją.

Business English for Specific Purposes już od 130 PLN

Szkolenia dla firm, instytucji publicznych oraz osób indywidualnych Poziomy zaawansowania

 • podstawowy B1
 • średniozaawansowany B2
 • zaawansowany C1

Zdobycie umiejętności i narzędzi językowych oraz poszerzaniem wiedzy z następujących obszarów (do wyboru): język angielski w

 • finansach
 • bankowości
 • marketingu, PR, mediach
 • nieruchomościach
 • administracji publicznej
 • mediach
 • farmacji, medycynie
 • turystyce, hotelarstwie
 • gastronomii

język angielski dla

 • inżynierów
 • polityków

Przygotowanie do zdania egzaminów LCCI (London Chamber of Commerce & Industry) – egzamin będące dowodem umiejętności pisania, mówienia oraz rozumowania w języku angielskim w środowisku biznesowym. Poziomy (B1, B2, C1, C2).

Zajęcia praktyczne indywidualne i grupowe

 • Angielski specjalistyczny
 • Treningi biznesowe (Building    Business SKILLs)
 • Prawidłowa wymowa
 • Konwersacje biznesowe
 • Korespondencja biznesowa
 • Spotkania tematyczne

Ukończenie kursu z powodzeniem gwarantuje nabycie umiejętności:

 • posługiwania się językiem angielskim w konkretnym środowisku zawodowym;
 • budowania jasnych i czytelnych komunikatów w języku angielskim;
 • dostosowywania sposobów komunikacji do danej sytuacji;
 • precyzyjnego stosowania języka specjalistycznego. 

Przykładowe moduły kursów

Presenting in English

Poziomy: B1, B2, C1.

Forma szkolenia: zajęcia indywidualne i grupowe.

Napisz do nas. Przygotujemy ofertę specjalnie dla Ciebie!  

Business Negotiations

Poziomy: B1, B2, C1.

Forma szkolenia: zajęcia indywidualne i grupowe.

Napisz do nas. Przygotujemy ofertę specjalnie dla Ciebie!  

Business Meetings 

Poziomy: B1, B2, C1.

Forma szkolenia: zajęcia indywidualne i grupowe.

Napisz do nas. Przygotujemy ofertę specjalnie dla Ciebie!  

Advanced Business Communication 

Poziomy: B2, C1, C2.

Forma szkolenia: zajęcia indywidualne i grupowe.

Napisz do nas. Przygotujemy ofertę specjalnie dla Ciebie!  

Business Correspondence 

Poziomy: B1, B2, C1.

Forma szkolenia: zajęcia indywidualne i grupowe.

Napisz do nas. Przygotujemy ofertę specjalnie dla Ciebie!  

Functional Grammar

Poziomy: B1, B2, C1.

Forma szkolenia: zajęcia indywidualne i grupowe.

Napisz do nas. Przygotujemy ofertę specjalnie dla Ciebie!  

Using your voice

Poziomy: B1, B2, C1, C2.

Forma szkolenia: zajęcia indywidualne i grupowe.

Napisz do nas. Przygotujemy ofertę specjalnie dla Ciebie!