VIP English

Coaching językowy – VIP English

 

Co to jest coaching językowy?

Krótko mówiąc, jest to wykorzystanie podstawowych umiejętności coacha, tzn. aktywnego słuchania, zadawania pytań i naprowadzania na właściwe rozwiązania w nauczaniu języków obcych. Najbardziej charakterystyczną cechą tej formy nauki jest połączenie tzw. coachingu umiejętności – mającego charakter kompetencyjny –  z tzw. coachingiem rozwojowym, wspomagającym indywidualny rozwój oraz wzmacniającym motywację.

Coaching językowy pomaga uzyskać i udoskonalić umiejętności wypracowane w ramach treningów językowych (np. prowadzenia negocjacji, czy spotkań biznesowych). Kursanci zwracają również uwagę na frapujący i angażujący charakter tej formy nauki.

Dlaczego coaching?

Coaching to praca z celami i zasobami. Coach umożliwia kursantom sformułowanie własnych celów, a następnie pomaga im w ich osiągnięciu optymalną drogą. Coaching językowy bazuje na samokontroli, samokierowaniu oraz doświadczeniu „osoby coachowanej”, w więc podstawach andragogiki. Dorosły uczeń aktywnie współtworzy program nauczania, a coach pomaga mu w wyborze najskuteczniejszych metod.

 

Dlaczego warto wybrać VIP English?

  • indywidualny tok nauki
  • nauka w firmie, biurze, a nawet w domu, w dzień roboczy lub weekend (6.00 – 22.00)
  • zajęcia z wysoko wykwalifikowanym i doświadczonym trenerem/coachem
  • stały kontakt z trenerem/coachem
  • wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne
  • pisemna gwarancja dyskrecji