Speeding up learning possible

Slajd1

Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za e-maile i pytania dotyczące skutecznej nauki języków obcych. Najczęściej zadawane przez Państwa pytania to:

  • Jak przyspieszyć naukę języka obcego?
  • Jaka metoda jest najskuteczniejsza?
  • Czy mogę nauczyć się języka w rok?

 

Jako odpowiedź na powyższe pytania, udzielę odpowiedzi na dwa pytania, które zadaję samemu sobie odkąd zacząłem nauczać języka angielskiego.

Jak uczyli się ludzie, którzy skutecznie nauczyli się języka obcego?

Osoby, które osiągnęły swoje cele językowe łączy sześć cech:

  1. Po pierwsze – spostrzegawczość. Osoby władające językami obcymi dużo słyszą i widzą. Czujność językowa pozwala im niejako nasiąkać językiem obcym.
  2. Po drugie – ich nauka charakteryzuje się celowością, tzn. świadomie uczą się przydatnych elementów języka, bezpośrednio związanych z ich życiem.
  3. Po trzecie – skupiają uwagę na tym, co rozumieją i potrafią robić, zamiast przyswajać tysiące nowych zwrotów.
  4. Ponadto eksperymentują. Nie boją się używać nowego języka – „1000 słów wystarczy do swobodnej komunikacji!”
  5. Często również korzystają z doświadczenia zaufanej osoby (tzw. „language parent” – osoby empatycznej i wyrozumiałej), co pozwala im przebrnąć przez najtrudniejsze momenty procesu uczenia się języka.
  6. A nade wszystko nie zniechęcają się początkowymi trudnościami.

 

Kim są ludzie skutecznie posługujący się językami obcymi? 

To spostrzegawczy, ciekawi świata ludzie wyznaczający sobie cele w życiu. To również ludzie aktywni, konsekwentnie realizujący swoje zamierzenia. Dołącz do nich już dziś!

Jeszcze raz bardzo dziękuję Wszystkim Państwu za e-maile i pytania dotyczące nauczania języków obcych. Jestem świadomy tego, że powyższe wskazówki nie rozwiążą problemów każdego z nas. Aczkolwiek lata praktyki w pracy z dorosłymi ludźmi pokazują, że powyższe cechy – konsekwentnie rozwijane – przynoszą większości z nas zadawalające rezultaty.

Mariusz Gomuła, Fountain of Knowledge – Nauka Języków Obcych